Ontvang de nieuwsbrief en de gratis videotraining

‘In 3 Stappen naar een Spannende Tekst’

Zullen we dit breder trekken?

4 februari 2020 • Geen categorie

Tegenwoordig noemen we het waarschijnlijk gewoon flexibiliteit, maar ooit heette het anders: het Nieuwe Werken. Dat HNW was hip en hot. Ongeveer de helft van alle zakelijke congressen ging erover. En ieder van die congressen besteedde uitgebreid aandacht aan één brandende vraag. Het Nieuwe Werken…? Wat is dat eigenlijk?

Steeds weer leidde dat tot heftige discussies, maar we kwamen er altijd uit. En bij de lunch beschikten we over een sluitende definitie. Meestal iets als:

HNW is het plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken. Ondersteund door moderne (mobiele) technologie.

Of:

HNW is een visie op het vernieuwen van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur- en cultuur, de managementstijl en mentaliteit van zowel werkgever als werknemer.

Maar onder het eten klonken er kritische geluiden. Want die definities… daar konden de deelnemers zich niet helemaal in vinden.

“Weet je waar ik aan denk bij Het Nieuwe Werken?” vroeg een van hen. “Aan werkgeluk. Alles staat of valt bij geluk.”
Haar buurman knikte instemmend. “Voor mij betekent Het Nieuwe Werken gezondheid”, zei hij. “Gezondheid, dat staat bovenaan mijn lijst.”
”Daarom is die definitie veel te nauw”, riep een derde. “Ik mis visie, ik mis proactiviteit, ik mis goede aansturing – maar dan bottom up.  We moeten dit breder trekken.”

Dus ging de discussie na de pauze verder. En weer kwamen we er uit. De uiteindelijke definitie omvatte dat geluk en die gezondheid. En ook die visie, proactiviteit en bottom up-aansturing. En iedereen was opgelucht, want die oorspronkelijke omschrijving… die plaatste Het Nieuwe Werken te veel in een hokje. Gelukkig hadden we het nu breder getrokken.

Beter
Breder trekken. Het klinkt als iets waar je niet tegen kunt zijn. Stel, je bent in gesprek met een collega. Een leuk gesprek, niets mis mee. Maar dan komt er iemand bij staan en die zegt: “Ik zou deze discussie breder willen trekken.” Dan zeg je niet zo snel dat je hem smal wil houden. Dat klinkt heel beperkt, kleinzielig, iets in een hokje. Sterker nog, je schaamt je met terugwerkende kracht voor alles wat je hebt gezegd tijdens dat nog niet breed getrokken gesprek. Nauw is niet goed, breed is beter.

En het mooie is, als je dingen breed trekt, klim je automatisch een niveautje hoger. Naar de wereld van het geld, de status, de Powerpointpresentaties. Ga maar na, een metselaar zal zijn muren niet graag breder trekken, want dan heeft hij te weinig bakstenen. Maar zijn management kan wel een bredere definitie hanteren van het begrip arbeidsveiligheid. Daarmee blijft het gebouw even smal als het was, maar het kan wel eerder worden opgeleverd.

Definitie
Terug naar Het Nieuwe Werken. Want alle definities die ik tot nu toe las… ik vond ze te smal, te nauw, bijna verstikkend. Dus ik trek hem kamerbreed, mijn definitie. Hier komt hij:

Het Nieuwe Werken is het al dan niet werken, dat plaats-, tijd- en outputonafhankelijk al dan niet plaatsvindt, binnen een organisatie of daarbuiten.

Goed hé? Kun jij dit nog breder trekken? Je kunt een poging doen onder dit artikel.

https://courses.2danimation101.com/courses/enrolled?_ga=2.98103583.1857466156.1585146141-557479671.1585146141

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *